hướng dẫn nhận bonus 30$ từ sàn xm

nhận tiền thưởng từ sàn forex xm

Điều kiện rút tiền bonus xm

Để rút tiền lãi mà không cần phải nạp tiền,bạn cần thỏa mẫn các điều kiện sau :

 1. Tổng khối lượng giao dịch đạt tối thiểu 0,1 lô tiêu chuẩn.

2. Đã thực hiện tối thiểu 5 lệnh giao dịch.

3. Rút tiền tối thiểu 5 USD.( có nghĩa là khi đạt các điều kiện trên thì số tiền thưởng của bạn phải còn ít nhất là 5$).

4.Mỗi khách hàng/máy tính/đại chỉ IP chỉ có thể mở một tài khoản “ Bonus 30 $”. Các hoạt động thông qua proxy và sử dụng phần mềm thay đổi địa chỉ IP đều được tính là không hợp lệ.

Cách nhận tiền thưởng chào mừng từ xm

Để yêu cầu nhận Thưởng bạn cần thực hiện các bước sau:

  • 1. Mở một Tài khoản thực tại xm
  • 2.  Sử dụng các thông tin đăng nhập đã gửi qua email đăng nhập vào khu vực thành viên.
  • 3. Cung cấp một số giấy tờ nhận dạng liên quan để xác thực tài khoản của bạn (Bao gồm xác minh danh tính và xác minh địa chỉ)
  • 4. Nhấn vào nút Yêu cầu trả Thưởng
  • 5. Hoàn tất thủ tục xác nhận SMS theo hướng dẫn trên màn hình.

Trả lời