Tài liệu forex pdf cơ bản và nâng cao tiếng việt

tài liệu forex

Thị trường forex là thị trường nghìn tỉ, tuy nhiên ,để kiếm được tiền từ thị trường này đòi hỏi bạn phải có kiến thức về forex. Bạn chỉ cần gõ vào google là một đống kênh chia sẻ tài liệu ngoại hối, nhưng nhiều quá nó lại thành rác, vì bạn chẳng biết tài liệu nào là chất lượng và đáng để nghiên cứu. Dưới đây là kho tài liệu mà trader mini đã chọn lọc từ nhiều nguồn của các pro trader chia sẻ lại.

Tài liệu mô hình nến

Mô hình nến nhật
Tải về TẠI ĐÂY

Mô hình nến tiếp diễn
Tải về TẠI ĐÂY

Book mô hình nến nhật full tiếng việt
Tải về TẠI ĐÂY

Nến kiệt sức (thienalpha)
Tải về TẠI ĐÂY

Tài liệu forex căn bản cho người mới

Chiến thuật PRICE ACTION
Tải về TẠI ĐÂY

Những công cụ thiết yếu
Tải về TẠI ĐÂY

Giáo trình forex toàn tập
Tải về TẠI ĐÂY

tài liệu forex tiểu học
Tải về TẠI ĐÂY

Tài liệu forex trung học
Tải về TẠI ĐÂY

Tài liệu forex đại học
Tải về TẠI ĐÂY

Xu hướng thị trường
Tải về TẠI ĐÂY

Vùng vào lệnh
Tải về TẠI ĐÂY

Làm chủ xác suất
Tải về TẠI ĐÂY

Tài liệu về tâm lý giao dịch forex

Tâm lý khi giao dịch
Tải về TẠI ĐÂY

Trả lời