Hướng dẫn đăng ký tài khoản nicehash để đào coin

Hướng dẫn cách đăng ký tạo tài khoản nicehash

Bước 1: Đăng nhập vào Nicehash theo địa chỉ : https://www.nicehash.com/my/register

Chọn ” GET STARTED

Bước 2: Nhập thông tin e-mail và đặt mật khẩu/xác nhận lại mật khẩu ( Mật khẩu phải bao gồm ít nhất : 1 ký tự viết thường, 1 ký tự viết hoa, có một chữ số, 1 ký tự đặc biệt chẳng hạn như @, $, *, (,? …v..v và tổng tối thiểu là 8 ký tự).
Chọn quốc gia là việt nam.
tick vào ” ô “xác nhận điều khoản điều kiện và chính sách bảo mật. Ở ô đăng ký nhận tin tức bạn có thể chọn hoặc không.
Click vào nút “create account “(tạo tài khoản).

Bước 3: Kiểm tra email, copy mã xác nhận được nicehash gửi về
Dán mã xác nhận vào và chọn ” verify email “.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng e-mail và mật khẩu đăng nhập vào nicehash và thực hiện đào coin.

Chúc bạn thành công !

Trả lời